DayandNight-HE1-150x225 

הוצאה: עם עובד
איורים: ליאורה גרוסמן
שנה: 2008
ספרות ילדים
לרכישת הספר (באתר סימניה)

בממלכה אחת, מספרת האגדה, לפני שנים רבות נולדו תאומים למלך לאכלוםבראש העשירי ולאשתו המלכה קשבראש.
עברו הימים, גדלו התאומים, והמלכה גלתה דבר מוזר: לתאומים הרגלי שינה שונים זה מזה, הבדל של יום ולילה ממש.
זה מתעורר בבקר עם קריאת התרנגול,ועם שקיעת השמש שוכב לישון.
וזה שוכב לישון בבקר, עם זריחת החמה, ופוקח את עיניו עם שקיעתה.
לכן כנו אותם בשמות חיבה: לאביום ולאבלילה.

leaf-line-divider-small