tours

הרצאות:divider

ניתן להזמין את שפרה להרצאות בנושאים הבאים:

  • על נשים א-מיתיות [מיתיות ואמיתיות] בירושלים – מתוך 'ארבע אמהות' ו'היפה בנשים'.
  • מה בין דמיון ומציאות בכתיבה בכלל וביצירתה של שפרה הורן בפרט.
  • 'המנון לשמחה'-סיפור על אהבה וגאולה בתקופת האינתיפאדה השנייה.
  • מחול העקרבים'-על חווית הכתיבה בגוף ראשון גברי, על סיפורו של אוריון יליד ירושלים, על העקרבים שבשמים ובארץ  ואיך וירג'יניה וולף משתלבת בסיפור.
  • מבט ישראלי על שתי תרבויות שונות-יפן וניו-זילנד.
  • על  חיי ב'בלמונטה', כפר האנוסים בצפון מזרח פורטוגל, על החזרה ליהדות  ומה למדתי על תולדות משפחתי בעקבות פגישותיי עמם.
  • על אליזבטה, הנסיכה הגרמנייה-האנגליה הרוסיה, שהשפיעה על ירושלים וממנה שאבתי את השראתי,  עד לפשוטות העם בעיר הקדושה.

 

סיורים:

סיור בקטמון הישנה בעקבות מקורות ההשראה למחול העקרבים
סיור ביפו – תמרה הולכת על המים
סיור בירושלים כהשלמה להרצאה על דמיון ומציאות בירושלים
אל בית התווים ושכונת קטמון בעקבות היפה בנשים